TEXTOS
  Intrucciones técnicas (PDF)
  Prensa (PDF)
  C.V. (PDF)
  VÍDEOS - mp4./m4v. compatible con Mac, PC, IPad, IPhone etc.
  Into-Video (9 MB - 0,5 min.)
  Trailer (60 MB - 5 min.)
  El tercer hombre (40 MB - 3,5 min.)
  FOTOS (contraseña necesaria)
 
3 pelotas de pie (JPG - 300 dpi - 3,2 MB)
 
 
Retrato 3 pelotas (JPG - 300 dpi - 3,6 MB)
 
 
Retrato 4 pelotas (JPG - 300 dpi - 3,2 MB)
 
 
5 pelota- equilibrio (JPG - 300 dpi - 4,5 MB)
 
 
5 pelota- equilibrio no.2 (JPG - 300 dpi - 1,9 MB)
 
 
Malabarismo con mazas (JPG - 300 dpi - 2,3 MB)
 
 
Malabarismo con mazas no.2 (JPG - 300 dpi - 3 MB)
 
 
Lanzamiento de cerilla (JPG - 300 dpi - 2 MB)
 
 
Equilibrio cuchara (JPG - 300 dpi - 3,9 MB)
 
 
Equilibrio cuchara no.2 (JPG - 300 dpi - 2,4 MB)
 
 
El tercer hombre no.1 (JPG - 300 dpi - 2,5 MB)
 
 
El tercer hombre no.2 (JPG - 300 dpi - 2,4 MB)
 
 
El tercer hombre no.3 (JPG - 300 dpi - 2,5 MB)
 
 
El tercer hombre no.4 (JPG - 300 dpi - 3,8 MB)